Svazek obcí POOSLAVÍ

Na Městečku 114

59214 Nové Veselí

 

IČ: 72567953

e-mail: predseda@svazekobcipooslavi.cz

 

Zveřejňované dokumenty svazku obcí POOSLAVÍ:

Střednědobý výhled rozpočtu 2014-2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023

 

Dokumenty za rok 2016

-          Rozvaha - bilance

-          Výkaz zisku a ztráty

-          Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

-          Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

-          Závěrečný účet

 

Dokumenty za rok 2017

-          Usnesení z valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ konané dne 5. 6. 2017

-          Rozpočet 2017

-          Rozpočtové opatření č.1 2017

-          Pozvánka na zasedání valné hromady 11. 12. 2017

 

Dokumenty za rok 2018

-          Návrh rozpočtu 2018